Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Infrastruktura

Lokalni razvoj je jedno od najvažnijih pitanja u vršenju uloge lokalnih vlasti jer građani u svojoj lokalnoj zajednici stvaraju uslove za život, rad, zapošljavanje, stambenu izgradnju, obrazovanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Plan kapitalnih investicija Grada Gradačac je dokument čija izrada predstavalja projekat od strateškog značaja. Svrha izrade Plana kapitalnih investicija je definisanje infrastrukturnih projekata koji zahtijevaju značajna ulaganja u cilju jačanja kapaciteta grada Gradačac za pripremu i realizaciju istih, olakšavanje pristupa finansijskim fondovima, povećanje ulaganja u konkretne projekte i postizanje zadovoljavajućeg stepena ekonomskog rasta uz zadovoljenje socijalnih potreba. U okviru svoje nadležnosti grada Gradačac donosi jednogodišnje i trogodišnje planove kapitalnih investcija.

Planove razvoja priprema Tim za izradu planova kapitalnih investicija u koji su uvršetni i planovi investicija javnih preduzeća. Tim proslijeđuje prijedlog planova Gradonačelniku koji Gradskom vijeću predlaže usvajanje navedenog dokumenta.
logo