Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Grad Gradačac

Organizacija i način rada Općine Gradačac uređeni su Odlukom o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac iz koje je proistekao Previlnik o unutrašnjoj sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela općinske uprave i samopurave Općine Gradačac. Odluku o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac donijelo je Općinsko vijeće, a objavljena je u Službenom glasniku općine Gradačac broj: 5/12. Previlnik o unutrašnjoj sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela općinske uprave i samopurave Općine Gradačac usvojilo je općinsko vijeće i Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gradačac“ broj: 9/13. Pravilnik je pretrpio nekoliko izmjena što je rezultiralo pripremom prečišćenog teksta Pravilnika.
logo