Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Grad Gradačac


Za vršenje upravnih i stručnih poslova lokalne samoupravie iz nadležnosti Općine organizovane su:

Općinske službe za upravu:

  • Općinska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor
  • Općinska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
  • Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove
  • Općinska služba privredu, budžet i finansije
  • Općinska služba za geodestke i imovinsko-pravne poslove

 

Stručne službe i druga tijela

  • Stručna služba Općinskog načelnika i Općinskog načelnika
  • Služba civilne zaštite
logo