Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Grad Gradačac


Za vršenje upravnih i stručnih poslova lokalne samoupravie iz nadležnosti Grada organizovane su:

Gradske službe za upravu:

  • Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor
  • Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
  • Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove
  • Gradska služba privredu, budžet i finansije
  • Gradska služba za geodestke i imovinsko-pravne poslove

 

Stručne službe i druga tijela

  • Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Služba civilne zaštite
  • Služba interne revizije
logo