Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Javna preduzeća i ustanove

Općina Gradačac je osnivač 4 javna preduzeća:
- Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac,
- Javno preduzeće „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o.
- Javno preduzeće „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac
- Javno preuzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, organi javnih preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju. Javna preduzeća imaju obavezu održavanja Skupštine najmanje jednom godišnje i obavezna su osnivaču/Općinskom vijeću Gradačac podnositi izvještaj o radu najmanje jednom godišnje. Također su obavezni Općinskom vijeću predložiti i plan rada za narednu kalendarsku godinu.

JP „Komunalac d.d. Gradačac je javno preduzeće koje je registrovano za obavljanje slijedećih djelatnosti koje se odnose na proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija; sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom
Pročitajte više

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac društvo obavlja komunalnu djelatnost održavanje javnih parking prostora koja je od javnog društvenog interesa.
Pročitajte više

Javno preduzeće „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. osim veterinarske djelatnosti koje Društvo obavlja u javnom društvenom interesu, obavlja i djelatnosti vezane za uzgoj životinja, trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama.
Pročitajte više

Javno preuzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac je pravni sljednik Javnog stambenog preduzeća Gradačac.
Pročitajte više

logo