Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Javna preduzeća i ustanove

Grad Gradačac je osnivač 3 javna preduzeća:
- Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac,
- Javno preduzeće „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac
- Javno preuzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, organi javnih preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju. Javna preduzeća imaju obavezu održavanja Skupštine najmanje jednom godišnje i obavezna su osnivaču/Gradskom vijeću Gradačac podnositi izvještaj o radu najmanje jednom godišnje. Također su obavezni Gradskom vijeću predložiti i plan rada za narednu kalendarsku godinu.

ZBIRNI SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O RADU JAVNIH PREDUZEĆA

JP „Komunalac d.d. Gradačac je javno preduzeće koje je registrovano za obavljanje slijedećih djelatnosti koje se odnose na proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija; sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom
Pročitajte više

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac društvo obavlja komunalnu djelatnost održavanje javnih parking prostora koja je od javnog društvenog interesa.
Pročitajte više


Javno preuzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac je pravni sljednik Javnog stambenog preduzeća Gradačac.
Pročitajte više

logo