Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Takse i naknade

U našem taksenom sistemu imaju tretman naknade za određene usluge koje vrše državni organi i ovlaštene organizacije i ustanove, kad one, u okviru ovlaštenja koja su im dana zakonom ili propisom donijetim na osnovu zakona, rješavaju upravnim stvarima po zahtjevima stranaka.

Kod nas se takse, prema predmetu koji podliježe taksi, dijele na administrativne (što uključuje i komunalne) i sudske.

U prilogu desno pronađite kojim zvanične dokumente o taksama koje se kod nas primjenjuju.

logo