Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
 • Bosanski
 • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Informativni materijali

Informativni materijali

Komunikacijski plan općine Gradačac

Kalendar sajmova

Vodiči Odsjeka za urbanizam

 1.   Ako planirate gradnju
 2.   Urbanistička saglasnost i lokacijska informacija
 3.   Odobrenje za građenje
 4.   Odobrenje za upotrebuŠematski prikaz procesa izdavanja urbanističke saglasnosti - lokacijske informacije

Šematski prikaz procesa izdavanja za građenje - građevinska dozvola

Šematski prikaz procesa izdavanja upotrebne dozvole
Upustvo o načinu informisanja investitora o statusu predmeta

Investitori, fizička i pravna lica, mogu dobiti informacije o statusu predmeta iz nadležnosti Odsjeka za urbanizam (u pogledu svih podnešenih Zahtjeva u ovom Odsjeku – Urbanistička saglasnost, Lokacijaska informacija, Odobrenje za građenje, izradu Izvoda iz plana, Upotrebna dozvola i dr.) na jedan od slijedećih načina:

 1.  šalter br. 8, Odsjek za urbanizam (svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati)
 2.  u prostorijama Odsjeka za urbanizam, soba br. 2, 3 i 4 (svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati)
 3.  putem telefona, 035 369 – 750,  035 369 – 756 (svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati)
 4.  putem interneta - aplikacije: www.gradacac72.ba 
 5.  putem slanja sms poruke sa identifikacionim brojem predmeta na: 061 - 229 - 409
 6.  putem e-mail adresa: opcina@gradacac72.baindira.hiseni@gradacac.ba ili emina.omeragic@gradacac.ba 

U pripremi

Nekretnine 5

6
logo